Baluwarti, Benteng Pertahanan Kraton Kasunanan

Kawasan Baluwarti merupakan kawasan permukiman di dalam benteng Keraton Surakarta. Baluwarti berasal dari kata dalam bahasa Portugis baluarte yang berarti benteng. Wilayah Baluwarti berada di lingkaran kedua setelah tembok Kedhaton, ...
Read More
/ Berita

Kampung Keraton Baluwarti

Kota Solo identik dengan perkampungan-perkampungan kuno yang telah eksis dari masa Keraton Kasunanan hingga sekarang. Perkampungan kuno kota Solo yang menggunakan konsep tata ruang kota Jawa masa lampau adalah kampung ...
Read More
/ Berita

Sejarah

Awalnya Baluwarti merupakan wilayah yang dihuni keluarga keraton dan abdi dalem. Dahulu untuk dapat mengenal status penghuni sebuah rumah di Baluwarti, kita dapat memperhatikan bentuk rumah dan alat perlengkapannya. Secara ...
Read More
/ Berita